افسردگی خطر سکته مغزی را افزایش می دهد.

تحقیقات اخیر که در مجله  انجمن قلب آمریکا به چاپ رسیده نشان می دهد که خطر سکته مغزی در افراد سالمندی  که دچار افسردگی مزمن هستند بیشترین احتمال وقوع  را دارد. تحقیقات اخیر نشان داده است که احساس خصومت و نه حتی لزوما عصبانیت نیز یکی از فاکتورهای مهم و خطرناک در رابطه با بیماری های مغزی می باشد.

این تحقیقات که در میان 6500 نفر که در فاصله سنی 45 تا 85 قرار داشته­اند انجام شده است و افسردگی این افراد با استفاده از پرسشنامه­های استانداردی رده بندی شده است.

مقایسه اطلاعات به دست آمده از افراد بیمار شرکت کننده در این تحقیقات با افرادی که از نظر سلامت روانی سالم هستند نشان می دهند که:

 1. 86% احتمال سکته مغزی در افرادی که دچار افسردگی هستند بیشتر است.

2-

در این میان احتمال سکته مغزی در  افراد که افرادی که نگاه خصمانه به دنیا و اطرافشان دارد دو برابر بیشتر از  افرادی است که افسردگی کمی دارند.

البته به گفته دکتر سوزان اورسون­رز  فشار خون و درجه کلسترول خون از عوامل مهم دیگر در این میان هستند.

در این تحقیق میزان استرس مزمن افراد با ارزیابی 5 فاکتور مهم که در زندگی افراد مهم است اندازه گیری شده است:

 1. مشکلات بهداشتی افراد
 2. مشکلات سلامت افراد نزدیک خانواده
 3. توانایی های کاری  و فرصت های شغلی
 4. امور مالی
 5. روابط اجتماعی و خانوادگی

این اطلاعات  از  چند شهر در شش ایالت آمریکا به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نویسندگان این مقاله می گوید که فاکتورهای زیر عامل­های بسیار مهمی در احتمال افزایش یا کاهش سکته مغزی هستند. خیلی از این عامل­ها با شیوه زندگی انسانها رابطه مستقیم دارند. دارد .این فاکتورها عبارتند از :

 1. استعمال دخانیات
 2. فعالیت بدنی
 3. مصرف الکل و مواد مخدر
 4. شاخص توده بدن
 5. فشار خون.